Genel

Bundan böyle, "TIME" olarak anılacak "TIME Proje Yönetimi ve Gayrimenkul Hizmetleri AŞ" , mobil uygulamasını/sitesini kullananların gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin "TIME" tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde "TIME" firmasına başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem "TIME" tarafından yerine getirilecektir.

İşbu Gizlilik Beyanı, "www.desk-in.com" mobil uygulamasında/sitesinde link verilmiş başka siteler/uygulamalar (hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Mobil Uygulama/Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

"TIME" ve "www.desk-in.com" adlı Mobil Uygulamamızda (internet sitesi dahil), ziyaretçi-üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları, Politikası ve Uygulama Kullanım Şartları geçerlidir.

İşlenen Kişisel Verileriniz - İletişimler ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

İsim, soyisim, e-posta, cinsiyet,, , iş adresi, yaş, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ve hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, ilgi, zevk ve beğenileri kapsayabilecek sosyal medya profilleri, , cep telefonu numarası, , , web site adresi, , gibi kişisel bilgileriniz ile cihaz kimliği, cihaz mikrofonu, cihaz takvimi, cihaz depolama, fotoğraflar ve/veya medyası, cihaz arka planda veri yenilemeleri, cihaz flaş ışığı, cihaz konum verileri, cihaz ivme ölçeri, cihaz çağrıları/smsleri, cihaz bildirimleri, cihaz uygulama geçmişi, cihaz bluetoothu, cihaz kamerası, cihaz vücut sensörü, cihaza kayıtlı kontaklar, cihaz ses yardımı, cihaz mobil verileri tarafınızdan oluşturulan içeriği toplama ve yayınlama gibi mobil uygulamayı/internet sitesini kullandığınız cihazınıza ait bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra; kişisel bilgilerinizin ve/veya cihaz bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı olan "TIME" veri sorumlusuna başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi, Ziyaretçiler/Üyelerimiz/Kullanıcılarımız arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı olan "TIME" veri sorumlusuna veya "TIME" iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi/Müşteri/Üye/Kullanıcı dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

Ziyaretçi/Müşteri/Üye/Kullanıcı dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

Akıllı telefon ve diğer cihazlarınızdaki çerezler ve bildirimlere ilişkin bilgilendirmeler, bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Amacı, Kullanımı ve İşlenmesi

Belirli bir kişiye veya bu belirli kişinin cihazına ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Uygulamamızı kullandığınızda , cihaz bilgilerini ve kullanım istatistiklerini ve uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında uygulamazı kullandığınız cihaz bilgileri (marka, model,işletim sistemi vd.) uygulamamızdan ulaştığınız ve ziyaret ettiğiniz diğer siteler/uygulamalar, Internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz ve/veya konumunuz, akılllı telefon yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan cihazın işletim sistemi, bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, mobil uygulama kullanıcısı ve/veya internet site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi ve/veya cihaz bilgisi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. "TIME Internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz ve/veya konumunuz, akılllı telefon yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan cihazın işletim sistemi, bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, mobil uygulama kullanıcısı ve/veya internet site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi ve/veua cihaz bilgisi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir. "TIME", bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder. Söz konusu kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce öngörülmesi halinde ve/veya "TIME" firmasının bu siteye ilişkin haklarını 3. kişilere devretmesi söz konusu olacaktır.

Kişisel bilgilerini aşağıda belirtilen amaçlar için kullanıyoruz;

 • Çekirdek platform özelliklerini sağlama
 • Kullanıcılarla iletişim
 • Kayıt tutma ve yönetme
 • Analytics ve pazar araştırması
 • Rekabet Yarışması
 • Reklam pazarlama
 • Uyum ve anlaşmazlıkların çözümü

Bir hata veya çökme durumunda otomatik olarak sunucularımıza hatanın veya çökmenin sebebini anlamamızı kolaylaştıracak verileri yollarız. Bu verileri teknik değerlendirme için kullanmaktayız.

Kişiye Dair ve Çocuklara Dair Bilgiler

Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların mobil uygulamamızdan/internet sitemizden veya uygulamamıza link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler/Üyeler/Kullanıcılar sorumludurlar.

"TIME" web sitesinin yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, "TIME" mobil uygulaması/web sitesi çoçuklara yönelik değildir. "TIME", 18 yaşından küçük çoçuklara ilişkin bilgilerle ilgilenmemektedir. "TIME", söz konusu çoçuklara, herhangi bir kişiye ait bilgileri göndermemeleri konusunda mobil uygulamasında/web sitesinde uygun bir yerde açık yönlendirmelerde bulunacaktır. Ebeveynlerin ya da yasal velinin, gözetimleri altındaki çocukların herhangi bir kişiye ilişkin bilgileri "TIME" nezdine ulaştırıldığına dair şüpheleri olması halinde, eğer söz konusu bilgilerin silinmesi isteniyorsa, aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı olan "TIME" veri sorumlusuna başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler hiç vakit kaybetmeden silinecektir.

Çerez ("Cookie"ler)

Çerezler

Çerezleri mobil uygulamamızdan/web sitemizden daha iyi faydalanmanızı sağlamak için kullanıyoruz. Çerezler tarayıcınız tarafından mobil cihazınızda geçici olarak saklanan küçük veri birimleri olup, mobil uygulamamızı daha iyi deneyimlemenizi sağlar. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılamaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı, cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır (rastgele oluşturulur). Bazıları mobil uygulama oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da cihazınızda daha uzun süre kalır.

Çerez Türleri

Birinci Taraf Çerezleri

Birinci taraf çerezleri kullanmakta olduğunuz mobil uygulama tarafından tanımlanır ve sadece bu uygulama tarafından okunabilirler.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezleri tanımlarlar. Gezmekte olduğunuz web sitesi ayrıca YouTube'dan gömülmüş içerikler gibi içeriklere de sahip olabilir ve bu siteler kendi çerezlerini tanımlayabilirler.

Neden Çerezlere İzin Vermeliyim?

Çerezlerin içerdiği bilgiler tarafınıza sunulan hizmetleri geliştirmek için kullanılır, örneğin: bir servisin cihazınızı tanımasını etkinleştirmeniz durumunda bir oturum sırasında aynı bilgileri defalarca vermek zorunda kalmazsınız örneğin,

 • bir web formunun ya da web anketinin doldurulması
 • Favorilerim (İçeriğim) fonksiyonunun desteklenmesi
 • video oynatıcının düzgün şekilde fonksiyon göstermesine izin verilmesi
 • servisleri ne kadar kişinin kullandığının ölçülmesi, bu servislerin etkinleştirilerek kullanımlarının kolay hale getirilmesi ve hızlı şekilde sunulmaya devam edilmesi için yeterli kapasite olmasının sağlanması, anonim verilerin analiz edilerek insanların çevrim içi hizmetlerimizin farklı açılarıyla nasıl etkileşimde olduklarını anlamamızı sağlaması ve bu hizmetleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olması

Kabul Etmemem Durumunda Ne Olur?

Çerezleri kabul etmemeye karar vermeniz durumunda, bu web sitesinin belirli özellikleri görüntülenemeyebilir ya da doğru çalışmayabilir. Bu da web sitemizde yapacaklarınızı sınırlar ve tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerinde etkiye sahip olabilir.Etkilenmesi muhtemel özellikler arasında şunlar bulunur:

mobil uygulamanın/web sitesinin kişiselleştirilmiş şekilde deneyimlenememesi

TIME Çere verilerinin iletişiminde SSL sertifikası kullanmaktadır.

Diğer

Diğer birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezler de iFrames, JavaScript vs. gibi teknolojilerin kullanılmasıyla mobil uygulamada gömülü bulunan içerikte (harici) kullanılabilir. Çerezleri kabul ederek bu tarz içeriklerin de çerez kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz.

TIME üçüncü taraf çerezler üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadığı gibi bunlara ilişkin herhangi bir yükümlülük de kabul etmez. Daha ayrıntılı bilgi almak için üçüncü taraf web sitesine başvurun.

"TIME" tarafından Opt-out çerez (cookie) ayarlanmıştır. Bu seçim çerezi silene kadar geçerlidir. "TIME" uyglaması/websitesi için her cihaz için ayrı çerez ayarlanmıştır. Bu nedenle, farklı cihazlarla mobil uygulamamızı kullanırsanız, her bir aygıt için ayrıca veri depolamasını reddetmeniz gerekir.

Üçüncü Taraflara Ait Siteler-Dijital Platformlar ve Uygulamalar

Mobil uygulamamızdan (internet sitesi dahil) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden/mobil uygulamalarından bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan "" sorumlu değildir.

Web İzleme

Bu mobil uygulama "TIME" üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak servis sağlayıcılarla, çalışan personel ve/veya taşeron aracılığıyla, sponsor ve destekleyecilerle, ödeme servisi sağlayıcıları, pazarlama şirketleri aracılığı ile, pazarlama ve optimizasyon amaçlı veri toplar ve saklar. Bu veriler anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Çerezler ayarlanmış olabilir.

Kullanıcılarımız tarafından açık bir anlaşma olmaksızın "TIME" ile toplanan veriler kişisel bir ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve anonim herhangi diğer kişisel bilgileri ile birleştirilmez.

"[email protected]" adresine e-posta yollayarak veri toplama ve depolama işlemini reddettiğinizi bildirebilirsiniz. Bu durumda verileriniz toplanmaz.

Edinilen bilgilerin 3. kişilere devri

"TIME" tarafından işbu web sitesinin 3. kişilere satılması veya devir edilmesi halinde, verileriniz de web sitesi ile birlikte tarafınızın ayrıca yazılı iznine gerek olmaksızın devir edilebilir/ aktarılabilir.

İletişimler

Ziyaretçi/Müşteri/Üyelerimiz/Kullanıcılarımız ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için "TIME" tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler, bluetooth, beacon-diğer her türlü genel-özel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Ziyaretçi/Müşteri/Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin/Üyelerin/Kullanıcıların yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

(Varsa) Uygulamamızdan/Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

İstekleriniz ve Sorularınız

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde "TIME" veya varsa "TIME" partnerlerinin artık gereksinimi kalmaması halinde "TIME" veya "TIME" partnerleri tarafından imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) edilecektir.

Ancak, elbette siz istediğiniz zaman size ait bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca gelecekte, istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin kullanım ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatinizi geri çekebilirsiniz. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder).Bu tür durumlarda ya da kişisel bilgilerinize ait diğer tüm sorularınız konusunda elektronik posta yoluyla veri koruma sorumlusu "Gökçe Erkaya" adlı kişiye danışabilirsiniz. Size ait bilgilerin saklanıp ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorularınız için bizimle yine aynı yöntemle temasa geçebilirsiniz. Dileklerinize anında yanıt vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Mobil Uygulama Üzerinde Haklar

Mobil uygulamamızdaki/sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimiz "TIME" şirketine aittir.

Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve mobil uygulama kullanım şartları gibi konularda, keza müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler şirketimizce uygulamadan/siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Sosyal ağlar facebook.com ve Twitter eklentileri (“eklentiler”) mobil uygulamamıza/sitemize gömülebilir. İlgili servisler Facebook Inc. ve Twitter Inc. (“servis sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanır.

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Mobil uygulamamızı veya internet sitemizi kullandığınızda ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunma seviyesini artırmak için bu eklentiler “Çift tıklanan butonlar” olarak uygulamaya konmuştur. Bu tarz bir entegrasyon bu tarz eklentiler içeren web sitelerine/mobil uygulamalarına, web sitemiz içerisinden eriştiğinizde, otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanızı sağlar. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.

Eklenti servis sağlayıcıya hangi mobil uygulama sayfalarımızı/internet sitemizi ziyaret ettiğiniz söyler. Mobil uygulamamızı veya internet sitemizi kullanırken/gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php

Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy

Facebook ya da Twitter'ın, sitelerinde/uygulamalarında sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, mobil uygulamamıza erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

Verilerinizin Depolandığı ve / veya İşlendiği Ülkeler

TR - Türkiye

Veri Koruma Görevlisine Ait Bilgiler

Adresi: Büyükdere Cad. No:201, 34394 Şişli İstanbul

E-posta: [email protected]

Telefon: 2122610110